Google+ Followers

уторак, 02. септембар 2014.

Saborna crkva u Beogradu

Saborna crkva u Beogradu  posvećena je Svetom Arhangelu Mihailu. Izgrađena je na temeljima hrama Svetih Arhistratiga, koji je srušen
1763. godine. Saborna crkva ima status spomenika kulture od izuzetnog značaja. 

Gradnja Saborne crkve trajala je od 1837. do 1840.godine. Izgrađena je po nalogu kneza Miloša Obrenovića, a projektovana je po ugledu na crkvu u Sremskim Karlovcima. Unutrašnja dekoracija vršena je od 1841. do 1845. godine. 

Ovo je jedna od najvećih i najznačajnijih crkava u Srbiji. Sastoji se z tri celine : zidane priprate, naosa i oltarskog prostora. Građena je u stilu klasicizma sa elementima kasnog baroka. U njoj se nalazi ikonostas izuzetne vrednosti, rađen u raskošnoj drvorezbarskoj dekoraciji sa pozlatom. 

Površina oslikanih zidova i svodova ukupno iznosi preko 628 kvadratnih metara. Zidno slikarstvo Saborne crkve pokazuje slobodnije romantičarsko izražavanje, posebno u koloritu i znalačkom korišćenju efekata svetlo - tamno, kako u naglašavanju dramatike samih prizora, tako i u kompozicionom povezivanju velikog broja figura u određene skupine. 

U Sabornoj crkvi sahranjeno je nekoliko izuzetno značajnih ljudi iz srpske istorije i kulture. Unutar crkve nalaze se grobovi knezova Miloša Obrenovića i Mihaila Obrenovića, mitropolita Mihaila i Inokentija, kao i patrijarha Gavrila i Vikentija. Ispred ulaza u crkvu nalaze se grobovi Vuka Stefanovića Karadžića i Dositeja Obradovića, dvojice reformatora srpskog jezika. 
Saborna crkva ima ogroman značaj. Od svog nastanka bila je svedok dramatičnih i za Srbiju važnih događaja. Danas je Saborna crkva jedan od simbola Beograda, nezaobilazna za sve posetioce srpske prestonice. 

https://www.bloglovin.com/feed