Google+ Followers

субота, 30. август 2014.

Nacionalni park Tara

Planina Tara prostire se u zapadnom delu Srbije. Duga je oko 50, a široka oko 20 kilometara. Ukupne je površine 183 kvadratna kilometra. Prosečna nadomrska visina na Tari kreće se oko 1 200 metara. Najviši vrh planine je Kozji rid, koji dostiže visinu od 1 591 metar. 

Planina Tara u sebi krije živopisan pejzaž, guste četinarske i listopadne šume, pašnjake i mirisne livade. Sa ciljem da se očuva bogata i retka flora i fauna, područje Tare je 1981.godine proglašeno za Nacionalni park. Nacionalni park Tara prostire se na površini od 19 175 hektara, i zauzima veći deo površine planine. Šire područje oko parka predstavlja njegovu zaštitnu zonu, čija površina iznosi 37 584 hektara. 

Biljni svet Tare je veoma bogat i raznovrstan. Ova planina je poznata kao pribežište za mnoge reliktne i retke vrste biljaka. Na širem podučju parka raste preko 1 100 vrsta biljaka, što čini gotovo trećinu flore Srbije. Zaštitni simbol Tare je jedinstvena "carica svih endemita", Pančićeva omorika. Osim toga, na Tari je otkriveno 96 vrsta lišajeva, 171 vrsta mahovina, 30 vrsta paprati, 7 vrsta golosemenica, kao i 950 vrsta skrivenosemenica. Tara je jedna od najšumovitijih planina u Evropi. Preko 75% površine Tare nalazi se pod šumom. Najrasprostranjenija je mešovita šumska zajednica smrče, jele i bukve. 

Osim bogate flore, Taru odlikuje i veliki broj različitih životinja. Poseban fenomen čini čak 138 vrsta dnevnih leptira, što je prava retkost. Simbol beskičmenjaka Tare je endemorelikt Pančićev skakavac, vrsta koja je uspela da preživi ledeno doba. Na području parka borave 53 vrste sisara, 135 vrsta ptica, 12 vrsta gmizavaca, 13 vrsta vodozemaca i 19 vrsta riba. Nacionalni park Tara se nalazi na isti međunarodno značajnih područja za očuvanje ptica Evrope. Naročitu vrednost imaju retke vrste ptica, kao što su : suri orao, sivi soko, orao zmijar ... 

Područje Nacionalnog parka Tara bogato je i kulturno - istorijskim nasleđem. Ovde se nalazi veliki broj arheoloških lokaliteta, koji svedoče o burnoj istoriji planine. To su lokaliteti Mramorje, Grčko groblje, Gradina, Skit Svetog Đorđa, kao i lokalitet Solotnik - Kulina, na kome se nalaze ostaci zamka iz petnaestog veka. 

Tara ima dobro razvijen zimski turizam. Na planini se nalazi nekoliko lepo uređenih skijališta, opremljenih za sve kategorije skijaša. Sve to Taru čini savršenom. Nacionalni park Tara je simbol izuzetne prirode, kulture tradicije, ali i sjajne zabave i uživanja. Tara je prava lepotica i bez ikakvog preterivanja, ponos Srbije.